Biz Kimiz

Biz Kimiz?

BTE Derneği, BT derslerinin haftalık ders çizelgelerinden kaldırılması ile başlayan süreçte, alana gereken önemin verilmesinin memleket meselesi olduğu bilincini taşıyan, gönüllü çalışmanın önemine vakıf bir grup eğitimci tarafından Ankara Merkezli olarak kurulmuştur. Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin, bu alanda çalışan akademisyenlerin, eğitim fakültesi öğrencilerinin, eğitim ve bilişim sektöründe çalışan kişilerin üye olduğu bir sivil toplum kuruluşudur. 610 üyesi, 8 il temsilciliği, 20 il koordinatörü, bünyesinde kurduğu çalışma ekipleri ve etki alanındaki 5000 BT eğitimcisi ile çalışmalarını gönüllülük esasıyla yürütür.

Vizyon

Eğitimde dijital dönüşümün sağlanması, okul içi ve okul dışı eğitim ortamlarının teknoloji ile güçlendirilmesi, bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, eğitimciler başta olmak üzere tüm bireylerin çağın gerektirdiği bilgi ve beceri ile donatılması, bunların sağlanması için BTE eğitiminin ve eğitimcilerinin niteliklerinin dünyanın önde gelen ülkelerin seviyesine çekilmesi

Misyon

Eğitimde dijital dönüşümün sağlanması, okul içi ve okul dışı eğitim ortamlarının teknoloji ile güçlendirilmesi, bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, eğitimciler başta olmak üzere tüm bireylerin çağın gerektirdiği bilgi ve beceri ile donatılması için, Bilişim Teknolojileri Eğitimi, eğitimde teknoloji kullanımı ve eğitim teknolojileri alanlarında ihtiyaç duyulan çalışmaları ortaya koymaktır.

Temel Değerlerimiz

  • Öğrenci Merkezlilik: Çalışmalar doğrudan ya da dolaylı şekilde öğrencinin gelişimine fayda sağlamalıdır.  
  • Gönüllülük: Çalışmalarda  gönüllülük esastır ve bu esasa göre yürütülebilir olan projelere öncelik verilir. 
  • Israrcılık: Bilişimin yeni bir alan olması sebebiyle karşılaşılan her türlü probleme karsı ısrarcı olmak ve çabalamaya devam etmek gerekir.   
  • Şeffaflık ve hesap verebilirlik: Şeffaf bir yönetim politikası güdülür.  Her türlü mali kayıt, karar, hedef ve plan incelemeye açıktır.  
  • Eşitlik: Din, dil ırk, cinsiyet, statü ayrımı yapılmaz. 
  • Faydacılık: Çalışmalarda sürdürülebilirlik, güncellik, hedef kitlenin büyüklüğü, elde edilecek kamu yararı gibi maksimum fayda ve mevcut ihtiyaç gözetilir. 
  • Yenilikçilik ve Çözüm Odaklılık: Sorunlara yenilik odaklı çözüm önerileri getirilir ve bu konuda paydaşlar ile işbirliği yapar.