Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Güvenli İnternet Günü için öğrencileri faydalı etkinliklere yönlendirecek eğitim ve farkındalıklarını arttıracak bir dizi ettkinlik ve tavsiye içeren Güvenli İnternet Günü 2018 takvimi paylaştı.

 

Daha iyi bir İnternet seninle başlayacak:

Bu bülten, Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği tarafından Güvenli İnternet Günü 2018 etkinlikleri kapsamında hazırlanmıştır. Güvenli internetin en başta bilişim teknolojileri eğitimi ile mümkün olacağının bilincinde olan biz öğretmenler, bilişim teknolojileri derslerinin, her kademede zorunlu olarak okutulması gerekirken haftalık ders çizelgesinde sadece 5.ve 6. sınıfta zorunlu olarak yer almasının sebep olduğu eksikliklerin hızla artacağı kaygısını taşımaktayız.

Bu gerekçeden yola çıkarak derslerin her kademede zorunlu olduğu güne kadar, veli, öğretmen ve öğrenci her türlü kesime ulaşarak öğrencilerimizin bu alandaki yeterliliklerini arttırma gayreti içerisinde olacağız.

#MebHerKademedeBilişim

Elinizdeki belge, öğrencileri faydalı etkinliklere yönlendirerek, onların ufkunu açacak, bilinçlenirken deneyim kazandıracak, sanal dünyada sahipsiz ve başıboş kalmalarını en aza indirecek, kimi yönlendirme ve tavsiyeler içermektedir.

Burcu Yılmaz, Yard. Doç. Dr. Turgay Alakurt, Tuğra Karademir, Cumhur Torun, Yasemin Küçükyılmaz ve Aslı Çakmak Hocalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.