Türkiye yazılım pazarını büyütmek, yazılım ihracatını ve yazılım sektöründeki istihdamı artırmak ülkemizin yazılım ve bilgi teknolojileri alanındaki ulusal hedef ve önceliklerinin belirlenmesine ve güncellenmesine öncülük etmek amacıyla diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve yükseköğretim kurumlarından temsilciler ile özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlardan oluşturulan Yazılım Sektörü Çalışma Grubunun ilk toplantısı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Cevahir UZKURT başkanlığında grup üyelerinin katılımıyla 9 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir

Üyelerimizden Tuncay Kaplan ile destek verdiğimiz çalıştayda açılış konuşmalarını Yazılım Sanayicileri Derneği Bşk. Doğan Ufuk Güneş ve Bakan Fikri Işık açılış yaptı. Gruplara ayrılınarak çalışmalar yürütüldü.

Gazi Teknokent, YÖK, TİB, İŞKUR, Patent Enstitüsü ve Devlet Üniversitelerinden gelen mühendis, akademisyen ve uzmanlardan oluşan grupta destek veren üyelerimizden Tuncay Kaplan, özel sektörde çalışan öğretmen bir yazılımcı olarak, özellikle yazılım ve programlama eğitimi konusunda öneri ve görüşlerin çalıştayda dile getirilmesini sağladı.

Ekran Alıntısı3Ekran Alıntısı