V. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Derneğimiz V. Olağan Genel Kurulu, 20 Mart 2021 Cumartesi Günü Saat: 11.30’da Derneğimiz Genel Merkezinde salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması durumunda Genel Kurulun, 27 Mart 2021 Cumartesi günü aynı gündemle, aynı yer ve saate çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir. Salgın dönemi sebebiyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması ya da İçişleri Bakanlığından yeni bir erteleme kararı yayınlanması durumunda üyelerimize ek bir bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna ve üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği

Yönetim Kurulu

 

Gündem:

  1. Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
  2. Başkanın açılış konuşması
  3. Divan kurulunun oluşturulması
  4. Gelir-gider durumu ve çalışma raporlarının sunumu
  5. Yönetim kurulunun ibrası
  6. Dernek organlarının seçimi
  7. Yeni dönem çalışma programının tahmini bütçenin değerlendirilmesi
  8. Tüzük değişikliği önerileri
  9. Teşekkür konuşmaları, dilek ve temenniler