Uzaktan Eğitim Canlı Ders Değildir

Covid-19 birçok alandaki alışkanlığımızı değiştirdiği gibi eğitim-öğretim alanında birçok değişiklik yapılmasını sağladı. Tüm dünya ile birlikte harmanlanmış öğretim modeli de eğitim hayatımıza girdi. Bilmeyenler için harmanlanmış (karma) eğitim modeli, yüzyıllardır süregelen yüz yüze eğitim modeli ile 1700’lü yıllarda ortaya çıkan uzaktan eğitim modelinin birlikte birbirini tamamlayacak şekilde uygulanmasıyla gerçekleşen modeldir. Yani hem yüz yüze hem de uzaktan eğitiminin birlikte uygulanmasıdır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 tedbirleri nedeniyle kesintiye uğrayan yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim modeli okullarda uygulanmaya başladı. Uygulanmaya başladı fakat burada bir şeyi herkes çok yanlış anladı ya da herkese yanlış anlatıldı. Canlı dersleri uzaktan eğitim ile aynı kavram olduğunu düşündü ve canlı ders yapmayı uzaktan eğitim ile bağdaştırdı. Eğer şuan dünyanın evirildiği harmanlanmış eğitim sistemini ve bunun artık vazgeçilmez bir parçası olan uzaktan eğitim sistemini doğru anlayamadığımız ve dolayısıyla kullanamadığımız içinde ülkemizin geleceği tehlike altına atmış oluruz. Bundan dolayı geleceğimiz olan öğrencilere günümüz teknolojilerini kullanmadan vereceğimiz eğitim ile ülkemiz çağdaş ülkelerin seviyesine çıkamaz. Bu yüzden Uzaktan eğitim modelini iyi anlamalı, canlı derslerin uzaktan eğitimin bir parçası olduğunu kavramamız lazım.

Uzaktan eğitim nedir? Canlı ders ne demektir? Hadi gelin bunlara kısaca değinelim.

Uzaktan eğitim, öğrenenlerin zaman ve mekan bağlamında birbirlerinden ve öğrenme kaynaklarından uzak olduğu eğitim modelidir. İlk uzaktan eğitim modeli 1700’lü yıllarda eş zamanlı olmayan yani mektup ile öğretim yapılarak gerçekleştirildi. Daha sonra radyo ve televizyonun icatları ile eş zamanlı öğretim ve nihayet internetin hayatımıza girmesi ile etkileşimli öğretim ile eş zamanlı olarak uzaktan eğitim süreci gelişim gösterdi. Kısaca uzaktan eğitim süreci görüldüğü üzere mektupla eğitimin başladığı ve internetle birlikte öğrenen ve öğretenin farklı ortamlarda eğitim öğretim sürecinin gerçekleştiği bir eğitim modelidir.

Canlı ders ise uzaktan eğitim sürecinin bir parçası olarak bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb. bilişim araçları vasıtasıyla öğreten ve öğrenin farklı ortamlarda olduğu eş zamanda gerçekleşen uzaktan eğitim sistemidir.

Görüldüğü üzere canlı dersler sadece uzaktan eğitim sisteminin bir parçası yada tamamlayıcısı konumundadır. Uzaktan eğitim canlı ders değildir!

Uzaktan eğitim sürecinde canlı ders zorunlu olmamakla birlikte isteyen öğrenci daha sonra dersi izleyebilmesine olanak verir. Canlı ders ile öğrencileri dersi izlemeye zorunlu kılmak uzaktan eğitim sisteminin doğasına aykırı bir durumdur.

Ülkemizde şuan yapılması beklenen karma (harmanlanmış) öğretim modeli ile hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim modeli birlikte verilmesi planlanıyor. Burada yapılması gereken doğru öğretim modeli şu şekilde olmalıdır: Yüz yüze eğitim sistemi öğrencilerimize eğitim verildikten sonra dersi tamamlayıcı olacak şekilde TV, Radyo İnternet gibi teknolojik cihazlarla dersi tamamlamalı yada tersi olan Tersyüz eğitim modelini işe koşulmalıdır. Burada önemli olan nokta ise yüz yüze eğitim verildikten sonra uzaktan eğitim adı altında öğrencileri canlı dersle tekrar ekran başına toplayıp dijital ortamda yüz yüze eğitimin verilmesidir. Canlı dersleri zorunlu tutmak doğru değildir zira yapılan uygulama sadece yüz yüze eğitimi dijitale taşımış oluruz. Bu şekilde yüz yüze eğitimin devamı şeklinde olur ki bu uzaktan eğitimin doğasına aykırıdır.

Ülkemiz tüm dünya ile birlikte harmanlanmış eğitim modelini başarıyla uygulayabilmesi için öncelikli olarak Canlı dersin Uzaktan eğitim olmadığını sadece bir parçası olduğunu iyi anlamalı ve doğru kullanmalıyız.

Bilişim çağında öğretim teknolojilerini doğru kullanmamız bizi tüm dünyayla birlikte çağdaş eğitim sistemine geçişte başarının anahtarıdır. Ülkemizde harmanlanmış öğretim modelinin başarıyla uygulandığı günleri görmek dileğiyle.

Nejdet TUT
BTE Derneği-Sosyal Medya Uzmanı
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni

BTE Blog’da yayımlanan yazıların sorumluluğu yazara aittir.
Yazılardaki hiçbir görüş ve düşünce BTE Derneğine ve üyelerine yüklenemez.