2.Ulusal Zümre toplantı tutanağı paylaşılmıştır. 

Dijital oyunlar

Öğrenci bilişim ağı ve ekosistemi

Ülkemizdeki robotik ve kodlama eğitimleri

Öğretmen ve öğrencilerin dijital yeterlikleri

STEM ve disiplinlerarası iş birliği

Bilişim Teknolojileri eğitiminde niteliğin arttırılması

Güvenli internet, sosyal medya ve siber güvenlik eğitimi

Mobil öğrenme ile eğitimde dijital dönüşüm