Alıntı

Türkiye İnternet’inin 26. Yıl Etkinlik Daveti
Türkiye İnterneti 12 Nisan 2019’da 26. yılını doldurmuş olacak. Türk İnternet Gönüllüleri olarak, Türkiye İnternet Kamuoyunu, bu yıl Mustafa AKGÜL hocamızın anısına Nisan ayında gerçekleşecek olan 22. İnternet Haftasını bir şenlik havasında tüm ülkede kutlamaya çağırıyoruz.
Internetin Türkiye’ye gelişinin 26. yıl dönümünde Türkiye internetini büyütmek, yeni projeler başlatmak, interneti geniş kitlelere tanıtmak, yaymak, toplumun gündemine interneti yerleştirmek ve Türkiye internetine ivme verecek etkinliklerin yapılması amacıyla 9-23 Nisan tarihleri İnternet Haftası olarak ilan edilmiştir.
Bu hafta ile ilgili etkinlik ve çalışma planlarımızı yaparken Sayın hocamız Mustafa Akgül’ün şu konuşmasını da rehber olarak yanımıza alıp yola öyle koyulduk:
“İnternet, sektörleri yeniden yapılandıran, meslekleri değiştiren, kamu yönetimi, demokrasi, hizmet ve ticareti yeniden tanımlayan devrimsel bir gelişmedir. Birbirlerini hiç görmeyen insanlar, insanlığın ortak mülkiyeti için ürünler geliştiriyor, özgür yazılım, açık erişim, açık ders malzemeleri, açık bilim, açık tıp, açık biyoloji gibi projeleri hayata geçiriyor. Bugün, 4. Sanayi Devrimi, internetin tetiklediği bir gelişmedir.”
Tüm kesimlerden; Üniversiteleri, Ticaret ve Sanayi Odalarını, Çiftçi Birliklerini, Ziraat Odalarını, Mühendis Odalarını, Baroları, Tabip Odalarını, Bankalar Birliğini, Noterler Birliğini, Organize Sanayi Bölgelerini, Yerel Yönetimleri, İnternet Cafeleri, Okulları, Bakanlıkları, Valilikleri, Kaymakamlıkları, tüm kamu yönetimini, özel sektörü, internet şirketlerini, Bilişim/Bilgi/İletişim STK’larını, Demokratik Kitle Örgütlerini, Bilişim Klüplerini, Özgür yazılım Topluluklarını, Tüm Medya Kuruluşlarını, Bireyleri bu İnternet Haftasını tüm ülkeyi saran bir İnternet Şenliğine, Bilgi Toplumu, e-dönüşüm, e-türkiye, e-devlet, ar-ge, inovasyon, kodlama/yazılım kavramlarının geniş kitlelerle tanıştırıldığı, İnternetin geniş kitlerce tartışıldığı bir İnternet ve Bilişim Fırtınasına döndürmeye çağırıyoruz.