Tübitak Bilgisayar Olimpiyatları

Mustafa Coşkun

18 Mayıs 2021 Salı saat 21.00

ZOOM ID: 813 0517 6645

Şifre: BTE

www.bte.org.tr