Salgın Döneminde Dijital Oyunlar

Bu bilgilendirme notu, öğrencilerin salgın dönemindeki dijital oyun oynama alışkanlıklarındaki değişimi belirlemek ve eğitimcileri, öğrencilerin oynadığı dijital oyunlar hakkında bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Çalışmanın ayrıntılı raporuna ve özet infografiğine www.bte.org.tr/yayimlar2 adresinden ulaşılabilir.