Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Mevzuatının BT Alanını İçerecek Şekilde Güncellenmesi

MEB Personel Genel Müdürlüğünün 19/08/2010 tarihli 53578 sayılı “Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar” konulu genelgesinde, “İzcilik, Beden Eğitimi ve Spor Çalışmaları, Halk Oyunları, Güzel Sanatlar, Bilim Olimpiyatları ve Proje Çalışmaları” olarak belirtilen beş etkinlik alanından ders dışı eğitim (egzersiz) çalışması yapılabileceği belirtilmektedir. İlgili genelgenin günümüzün en büyük gücü haline gelen bilişim teknolojileri alanında ders dışı eğitim çalışmaları yürütülebilecek şekilde güncellenmesi, öğrencilerin teknolojiye hakimiyetlerinin arttırılması, öğrencilerin teknolojiyi üretim ve gelişim amaçlı kullanmalarının sağlanması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilişim personellerinin yetişmesinin yolunun açılması ve öğrencilerin algoritma geliştirme, bilgi işlemsel/bilgisayarca düşünme, problem çözme gibi 21.yy becerilerle donatılması açısından önemli fırsatlar sunacaktır. Genelgenin Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin uzmanlıklarıyla yürüteceği şekilde güncellenmesine yönelik hazırlanmış örnek “Etkinlik Alanları” ve ilgili mevzuattaki mevcut 5 alan aşağıda sunulmaktadır.

Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar Genelgesi

BTE Derneği Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Bilgilendirme Notu 28

.

Mevzuata Eklenmesi Önerilen BT Etkinlik Alanı

.

Mevcut Mevzuattaki 5 Etkinlik Alanı