Çocuk ve gençlerin interneti belirli bir sorumluluk dahilinde güvenle kullanmalarını destelemek ve onları internetin yasa dışı ve zararlı içeriklerinden korumak amacıyla oluşturulan INSAFE (European Safer Internet Network) ağı, ülkelerdeki Güvenli İnternet Merkezlerinin koordinasyonunu sağlamaktadır.

Ülkemizde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde oluşturulan Güvenli İnternet Merkezi koordinasyonunda Güvenli İnternet günü etkinlikleri 130 ülke ile eş zamanlı olarak yürütülmektedir.

Bu yıl, “Hep Birlikte Daha İyi Bir İnternete…” teması ile 5 Şubat 2019 tarihinde kutlanan Güvenli İnternet Günü kapsamında, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği iş birliği ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde Okulda Güvenli İnternet Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 

Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Başkanı Burcu Yılmaz’ın farkındalık eğitiminin ardından çalıştay yöneticisi Doç. Dr. Turgay ALAKURT tarafından kişisel verilerin önemi paylaşılmıştır. Keçiören Kodluyor öğretmenlerinin de destek verdiği çalıştayda, Esra Kıdıman DEMİRHAN, Murat Kadir YETKİN, Fatoş Bölükbaşı, Murat Altun, Ömer ÇÖKLÜ ve Canan Akyol Altun moderatörlüğünde, “teknolojinin etkileri, güvenlik, kişisel veriler, etik ve değerler, bilişim hukuku, güvenlik kapsamında üretim ve İnovasyon temalarına ilişkin mevcut durum tespiti, değerlendirmeler, ihtiyaç önceliklendirilmesi, paydaşları yeterlilikleri, çözüm önerileri ve eylem planları tartışılmıştır.

Farkındalık çalışmalarının ilki olarak düzenlenen etkinlik kapsamında konunun önemine Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin hassasiyetiyle yaklaşan Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa Özel’e, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Dairesi Başkanı Sayın Dr. Mustafa Küçükali’ye, Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneğine, kurumların tüm değerli ekiplerine ve hepsinden önemlisi katılan öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

OKULDA GÜVENLİ İNTERNET ÇALIŞTAY RAPORU