Çağın gerektirdikleri niteliklerle donatılmış öğrenciler yetiştirebilmemiz için her kademede bilişim teknolojileri derslerine ihtiyacımız bulunmaktadır. Öğretim programlarının etkili bir şekilde uygulanabilmesi, öğrencilerin fırsat eşitliğine kavuşabilmesi için bu eğitimlerin okullarda ve alan uzmanı olan bilişim teknolojileri eğitimcileri merkezinde verilebilmesi gerekmektedir. Bilişim alanının başka alanlara entegre edilme çabası hem alanların kendi kazanımlarına ulaşmasını zorlaştırmakta, hem STEM vb. disiplinler arası işbirliği gerektiren yaklaşımların başarıya ulaşmasını imkansız hale getirmekte, hem de bilişim teknolojileri alanında üst düzey yeterlilikler kazandırılmasına engel olmaktadır. Bu sebeple her alanın beslendiği bir bilişim teknolojileri eğitimi için her kademede bilişim teknolojileri derslerinin paralellikle yürütülmesi gerekmektedir. İlden ile yayılarak ivme alan çalışmaların öğrencilerimizi içinde bulunduğumuz yüzyıla taşıması ancak derslerin her kademeye yaygınlaştırılması ile mümkün olabilir. Kamu kurumları başta olmak üzere çok sayıda kaynaktan fonlanan projeler ile yurdun dört köşesinde öğrencilere eğitim verilirken, özel sektör girişimleri, kurs ve merkezler yurdun çok sayıdaki noktasında öğrenci eğitimleri yürütürken okulların, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin ve bilişim teknolojileri derslerinin bu süreçten uzak bırakılması tarafımızdan kaygı verici bulunmaktadır. Bu gibi sebeple her kademede bilişim teknolojileri derslerinin verilmesi konusunu kamuoyunun takdirine saygıyla sunarız.