K12 düeyinde eğitim verilen okullarda verilen Bilişim Teknolojileri eğitimine ilişkin bilgilendirme notuna www.bte.org.tr/yayinlar2 adresinden ulaşılabilir.