III. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Derneğimiz III. Olağan Genel Kurulu, çoğunluk aranmaksızın 6 Eylül 2016 Salı günü Saat: 13.30’da Maltepe Ortaokulu çok amaçlı salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Kamuoyuna ve üyelerimize saygıyla duyurulur.

Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu

 

Gündem:

 1. Açılış, Divan Kurulu ve Gündem
  1. Açılış ve Saygı Duruşu
  2. Genel kurul düzeni ve gündem hakkında bilgi verilmesi
  3. Divan Kurulunun Oluşturulması
 2. Açılış Konuşmaları ve Raporların sunumu
  1. Genel Başkanın konuşması ve açıklamaları
  2. Çalışma raporlarının sunumu
  3. Denetim Kurulu raporlarının sunumu
  4. Gelir gider durumunun ve beyannamenin paylaşılması
  5. Raporlar hakkında görüş alınması
 3. Raporlarının kabulü
  1. Raporların Kabulü
  2. Yönetim Kurulunun aklanması
  3. Denetim Kurulunun aklanması
 4. Yeni Dönem Çalışma Programı ve Tahmini Bütçenin Paylaşılması
  1. Önerilerin paylaşılması ve değerlendirilmesi
  2. Yeni Dönem Çalışma Programının ve Çalışma Gruplarının Oluşturulması
  3. Tahmini Bütçenin ve gelirlerinin Paylaşılması ve Değerlendirilmesi
 5. Tüzük Değişikliği Önerileri
 6. Seçimler
  1. Yönetim Kurulu Semimi
  2. Denetim Kurullu Seçimi
 7. Teşekkür Konuşmaları, Dilek ve Öneriler

 

Çoğunluk Aranmaksızın Yapılacak
III. Olağan Genel Kurul
Tarih     : 6 Eylül 2016 Salı

Saat      : 13.30

Yer        : Maltepe Ortaokulu
Çok Amaçlı Salonu