Güvenli İnternet Günü nedir?

Çocuk ve gençlerin interneti belirli bir sorumluluk dâhilinde güvenle kullanmalarını destelemek ve onları internetin yasadışı ve zararlı içeriklerinden korumak amacıyla 1999 yılında Avrupa Birliği Komisyonu bünyesinde oluşturulan Güvenli İnternet Programı kapsamında 2004 yılında INSAFE (European Safer Internet Network) ağı kurulmuştur. İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımı çerçevesinde bilinçlendirme faaliyetlerine öncülük etmesi için kurulan INSAFE bugün Avrupa’daki Güvenli İnternet Merkezlerinin koordinasyonunu sağlayan bir ağdır.

INSAFE ağı tarafından her yıl Şubat ayında organize edilen Güvenli İnternet Günü (GİG) 2004 yılından bu yana düzenlenmekte olup, bu sene dünyada yaklaşık 130 ülkenin katılımıyla “Hep Birlikte Daha İyi Bir İnternete…” teması ile Şubat ayında kutlanmaktadır. Ülkemizde 2010 yılında gerçekleştirilmeye başlayan Güvenli İnternet Günü etkinlikleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Güvenli İnternet Günü ve Eğitimciler

Güvenli İnternet Günü; “Hep Birlikte Daha İyi bir İnternete” sloganı ile İnternetin pozitif gücünü, internetin potansiyelini kullanarak küresel bir yaklaşımla, herkesi bir araya getirmeye, bu konuda rol almaya, bu harekete katkı ve katılım sağlamaya teşvik etmektedir.

Güvenli İnternet Günü herkesin teknolojiyi sorumlu, saygılı, eleştirel ve yaratıcı bir şekilde kullanmayı bildiği; hem güvenli hem de daha iyi bir internet oluşturmayı, çocuklara, gençlere, ebeveynlere, bakıcılara, öğretmenlere, eğitimcilere ve sosyal hizmet uzmanlarına, bunların yanı sıra sektöre, karar alıcılara ve politikacılara ulaşmayı, hedeflemektedir.

Hep Birlikte Daha İyi bir İnternete ulaşma gayesinin en büyük sorumluluğunu üstlenen eğitimciler, okullarda ve derslerde gerçekleştirdikleri eğitim etkinliklerinin faydasını arttırmak, bu konuda yapılabilecekler hakkında uzmanlıklarını ortaya koymak, mesleki yeterliliklerini geliştirmek, okullarda uygulanabilecek eylem planları oluşturmak üzere bu harekete katkı ve katılım sağlamanın önemiyle hareket etmektedirler.

Özellikle Bilişim Teknolojileri Dersleri, öğrencileri teknolojiye hakim kılmak, düşünsel süreçlerini desteklemek ve tüm bunlar sağlanırken güvende olmalarını sağlamak temelinde yürütülmektedir. Ayrıca Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri, yürüttükleri ders görevlerinin yanı sıra bulundukları eğitim ortamında dijital kültür oluşturmak, okulda farkındalık sağlamak, ilgili etkinlikleri gerçekleştirmek meslektaşlarına ve velilere rehberlik etmek için uzmanlık alanlarının bilinciyle sorumluluk üstlenmektedir. 

www.saferinternetday.org www.gig.org.tr     #gig2019#güvenliinternetgünü#SID2019#SaferInternetDay 

Okulda Güvenli İnternet Çalıştayı

Çocuk ve gençlerin interneti belirli bir sorumluluk dahilinde güvenle kullanmalarını destelemek ve onları internetin yasa dışı ve zararlı içeriklerinden korumak amacıyla oluşturulan INSAFE (European Safer Internet Network) ağı, ülkelerdeki Güvenli İnternet Merkezlerinin koordinasyonunu sağlamaktadır.

Ülkemizde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde oluşturulan Güvenli İnternet Merkezi koordinasyonunda Güvenli İnternet günü etkinlikleri 130 ülke ile eş zamanlı olarak yürütülmektedir.

Bu yıl, “Hep Birlikte Daha İyi Bir İnternete…” teması ile 5 Şubat 2019 tarihinde kutlanan Güvenli İnternet Günü kapsamında, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği iş birliği ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde Okulda Güvenli İnternet Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 

Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Başkanı Burcu Yılmaz’ın farkındalık eğitiminin ardından çalıştay yöneticisi Doç. Dr. Turgay ALAKURT tarafından kişisel verilerin önemi paylaşılmıştır. Keçiören Kodluyor öğretmenlerinin de destek verdiği çalıştayda, Esra Kıdıman DEMİRHAN, Murat Kadir YETKİN, Fatoş Bölükbaşı, Murat Altun, Ömer ÇÖKLÜ ve Canan Akyol Altun moderatörlüğünde, “teknolojinin etkileri, güvenlik, kişisel veriler, etik ve değerler, bilişim hukuku, güvenlik kapsamında üretim ve İnovasyon temalarına ilişkin mevcut durum tespiti, değerlendirmeler, ihtiyaç önceliklendirilmesi, paydaşları yeterlilikleri, çözüm önerileri ve eylem planları tartışılmıştır.

Farkındalık çalışmalarının ilki olarak düzenlenen etkinlik kapsamında konunun önemine Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin hassasiyetiyle yaklaşan Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa Özel’e, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Dairesi Başkanı Sayın Dr. Mustafa Küçükali’ye, Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneğine, kurumların tüm değerli ekiplerine ve hepsinden önemlisi katılan öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

OKULDA GÜVENLİ İNTERNET ÇALIŞTAY RAPORU

  

Daha iyi bir İnternet seninle başlayacak: 10 Adımda Güvenli İnternet

#MebHerKademedeBilişim

Elinizdeki belge, öğrencileri faydalı etkinliklere yönlendirerek, onların ufkunu açacak, bilinçlenirken deneyim kazandıracak, sanal dünyada sahipsiz ve başıboş kalmalarını en aza indirecek, kimi yönlendirme ve tavsiyeler içermektedir.

Burcu Yılmaz, Yard. Doç. Dr. Turgay Alakurt, Tuğra Karademir, Cumhur Torun, Yasemin Küçükyılmaz ve Aslı Çakmak Hocalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

10 Adımda BTE Derneği güvenli internet belgesini indirmek için tıklayınız