Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği 

Güvenli İnternet Günü nedir?

Çocuk ve gençlerin interneti belirli bir sorumluluk dâhilinde güvenle kullanmalarını destelemek ve onları internetin yasadışı ve zararlı içeriklerinden korumak amacıyla 1999 yılında Avrupa Birliği Komisyonu bünyesinde oluşturulan Güvenli İnternet Programı kapsamında 2004 yılında INSAFE (European Safer Internet Network) ağı kurulmuştur. İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımı çerçevesinde bilinçlendirme faaliyetlerine öncülük etmesi için kurulan INSAFE bugün Avrupa’daki Güvenli İnternet Merkezlerinin koordinasyonunu sağlayan bir ağdır.

INSAFE ağı tarafından her yıl Şubat ayında organize edilen Güvenli İnternet Günü (GİG) 2004 yılından bu yana düzenlenmekte olup, bu sene dünyada yaklaşık 130 ülkenin katılımıyla “Hep Birlikte Daha İyi Bir İnternete…” teması ile 5 Şubat 2019 tarihinde kutlanacaktır. Ülkemizde 2010 yılında gerçekleştirilmeye başlayan Güvenli İnternet Günü etkinlikleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Güvenli İnternet Günü ve Eğitimciler

Güvenli İnternet Günü; “Hep Birlikte Daha İyi bir İnternete” sloganı ile İnternetin pozitif gücünü, internetin potansiyelini kullanarak küresel bir yaklaşımla, herkesi bir araya getirmeye, bu konuda rol almaya, bu harekete katkı ve katılım sağlamaya teşvik etmektedir.

Güvenli İnternet Günü herkesin teknolojiyi sorumlu, saygılı, eleştirel ve yaratıcı bir şekilde kullanmayı bildiği; hem güvenli hem de daha iyi bir internet oluşturmayı, çocuklara, gençlere, ebeveynlere, bakıcılara, öğretmenlere, eğitimcilere ve sosyal hizmet uzmanlarına, bunların yanı sıra sektöre, karar alıcılara ve politikacılara ulaşmayı, hedeflemektedir.

Hep Birlikte Daha İyi bir İnternete ulaşma gayesinin en büyük sorumluluğunu üstlenen eğitimciler, okullarda ve derslerde gerçekleştirdikleri eğitim etkinliklerinin faydasını arttırmak, bu konuda yapılabilecekler hakkında uzmanlıklarını ortaya koymak, mesleki yeterliliklerini geliştirmek, okullarda uygulanabilecek eylem planları oluşturmak üzere bu harekete katkı ve katılım sağlamanın önemiyle hareket etmektedirler.

Özellikle Bilişim Teknolojileri Dersleri, öğrencileri teknolojiye hakim kılmak, düşünsel süreçlerini desteklemek ve tüm bunlar sağlanırken güvende olmalarını sağlamak temelinde yürütülmektedir. Ayrıca Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri, yürüttükleri ders görevlerinin yanı sıra bulundukları eğitim ortamında dijital kültür oluşturmak, okulda farkındalık sağlamak, ilgili etkinlikleri gerçekleştirmek meslektaşlarına ve velilere rehberlik etmek için uzmanlık alanlarının bilinciyle sorumluluk üstlenmektedir. 

2023 Eğitim Vizyonu

Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye sloganıyla yayınlanan 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde öğretmen ve öğrencilerin yeterliliklerine ilişkin hedefler kamuoyuyla paylaşılmıştır. 2023 Eğitim Vizyonunda;

  • ilkokul derslerinin kazanımı hâline getirilmiş olan güvenli internet, siber güvenlik, siber zorbalık ve veri güvenliği gibi kavramların izleme ve değerlendirme çalışmalarıyla erişi ve edinimleri takip edilecek, gerekli iyileştirmeler yapılacağı,
  • çocuklarımızın bilişim teknolojilerini çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda “üretim”, “sorunlara çözüm geliştirme” ve “hayallerini hayata geçirme” aracı olarak kullanmaları,
  • farklı aktör ve kurumların katılımıyla, dijital eğitim ve öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturulacağı,
  • çocuklarımıza sertifikaya dayalı bilişim ve iş dünyasına ilişkin yeterlilikler kazandırılacağı,
  • dijital becerilerin gelişmesi için içerik geliştirileceği ve öğretmen eğitimi yapılacağı,
  • dijital içerikleri etkin olarak kullanma ve geliştirme kültürü edinmiş lider öğretmenler yetiştirilerek, bu kültürün okullarda yaygınlaşmasının sağlanacağı,
  • çocukların izleme ve değerlendirmesinde e-portfolyo temelli bir gelişim izleme raporu kullanılacağı,
  • ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde, okulda ve okul dışında öğrenciye, öğretmene, eğitim yöneticilerine, kamuya, müfredata, eğitsel içeriğe vb. yönelik yapılacak çalışmalarla kodlama, 3D tasarım, elektronik tasarım benzeri bilişimle üretim becerilerinin öğrenme süreçlerine entegrasyonu sağlanacağı

belirtilmiştir.

Paylaşılan hedeflere ulaşmanın, öğretmen ve öğrencilere günümüzün teknolojilerine ilişkin yeterliklerin kazandırılması, öğrencilerin faydalı etkinliklere yöneltilmesi, öğrencilerin kodlama, akıllı cihaz tasarımı, 3B tasarım gibi teknoloji ile üretim konusunda yeterliklerinin geliştirilmesiyle ve bunlar için en önemli kaynak olan internetin hep birlikte daha iyi bir internete dönüştürülmesi ile mümkün olabileceği gözükmektedir.

 

www.saferinternetday.org

www.gig.org.tr

#gig2019#güvenliinternetgünü#SID2019#SaferInternetDay 

Daha iyi bir İnternet seninle başlayacak: 10 Adımda Güvenli İnternet

Bu bülten, Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği tarafından Güvenli İnternet Günü 2018 etkinlikleri kapsamında hazırlanmıştır. Güvenli internetin en başta bilişim teknolojileri eğitimi ile mümkün olacağının bilincinde olan biz öğretmenler, bilişim teknolojileri derslerinin, her kademede zorunlu olarak okutulması gerekirken haftalık ders çizelgesinde sadece 5.ve 6. sınıfta zorunlu olarak yer almasının sebep olduğu eksikliklerin hızla artacağı kaygısını taşımaktayız.

Bu gerekçeden yola çıkarak derslerin her kademede zorunlu olduğu güne kadar, veli, öğretmen ve öğrenci her türlü kesime ulaşarak öğrencilerimizin bu alandaki yeterliliklerini arttırma gayreti içerisinde olacağız.

#MebHerKademedeBilişim

Elinizdeki belge, öğrencileri faydalı etkinliklere yönlendirerek, onların ufkunu açacak, bilinçlenirken deneyim kazandıracak, sanal dünyada sahipsiz ve başıboş kalmalarını en aza indirecek, kimi yönlendirme ve tavsiyeler içermektedir.

Burcu Yılmaz, Yard. Doç. Dr. Turgay Alakurt, Tuğra Karademir, Cumhur Torun, Yasemin Küçükyılmaz ve Aslı Çakmak Hocalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

10 Adımda BTE Derneği güvenli internet belgesini indirmek için tıklayınız