İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün yazısına istinaden Genel Kurul ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Üyelerimize saygı ile duyurulur

 

 

Gündem:

  1. Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
  2. Başkanın açılış konuşması
  3. Divan kurulunun oluşturulması
  4. Gelir-gider durumu ve çalışma raporlarının sunumu
  5. Yönetim kurulunun ibrası
  6. Dernek organlarının seçimi
  7. Yeni dönem çalışma programının tahmini bütçenin değerlendirilmesi
  8. Tüzük değişikliği önerileri
  9. Teşekkür konuşmaları, dilek ve temenniler