http://yarisma.gazikoleji.k12.tr/

Yarışmayı Düzenleyen KurumGazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları-Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği

Konu: HAVA ARACI TASARIMI ( Günümüz teknolojileri ile tasarlanabilecek; tamamen öğrencinin teknik bilgisi ve hayal gücünü yansıttığı, her türlü hava aracının dijital ortamda tasarlanması)

Amaç: Fikirler Uçuşuyor Dijital Tasarım Yarışması; ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin yenilikçi fikirlerinin desteklenmesi, bilişim teknolojileri ışığında dijital tasarım becerilerinin artırılması, endüstri 4.0 ve toplum 5.0 olma sürecinde Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yaygınlaştırılması, STEM gibi disiplinler arası yaklaşımları kullanarak fikir üretiminin arttırılması amacı ile düzenlenmektedir.

Kapsamı:

 • Fikirler Uçuşuyor Dijital Tasarım Yarışması’na Ankara ilindeki tüm resmî ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler katılabilir.
 • Yarışmaya her öğrenci bireysel olarak en fazla bir proje ile katılabilecektir.
 • Yarışmaya her öğrenci bireysel olarak bir danışman öğretmen eşliğinde katılacaktır.
 • Yarışma,  ortaokul ve lise olarak iki kategoride yapılacaktır. Değerlendirme, her kategori için ayrı ayrı yapılacaktır. Ortaokul kategorisine 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri, lise kategorisine 9,10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri başvuru yapabilecektir.
 • Katılımcılar çalışmalarını; ortaokul kategorisinde “Tinkercad”, lise kategorisinde herhangi bir dijital tasarım yazılımı kullanarak 3 boyutlu olarak tasarlayacaklardır.
 • Yarışma takviminde belirtilen tarihler arasında öğrenci tasarımları ile başvurular tamamlanacak,  ortaokul ve lise düzeyinde ön elemeyi geçen 10’ar finalist jüri sunumlarına alınacaktır.
 • KVK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) aydınlatma metni EK 1’de yer almaktadır.
 • Yarışmaya katılım için EK 2’de yer alan Veli Açık Rıza Onayı, EK 3’de yer alan Veli İzin Belgesi ve EK 4 ‘DE Yer alan  Muvafakatname belgelerinin öğrenci velisi tarafından doldurulup imzalanmalıdır.
 • Engelli öğrencilerimiz proje sürecinde engellerini belirten belgeyi yarisma@gazikoleji.k12.tr  adresine göndermek şartıyla velileri aracılığıyla başvuru yapabileceklerdir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Çalışmalar, basit ya da karmaşık, günümüzde kullanılan herhangi bir teknoloji ile çalışan “hava aracı” olarak tasarlanabilir. Tasarımlardan öğrencinin özgün hayal gücünü yansıtması ve yeni bir teknik/çözüm getirmesi beklenmektedir.
 • Tasarlanan ürünlerin özgün ve inovatif olması kadar üretilebilir olması da önemlidir.
 • Tasarımlar, STL dosya formatında ilgili adrese gönderilecektir.

Yarışma Takvimi:

Başvuruların Başlangıç Tarihi 24.01.2022
Başvuru İçin Son Tarih 11.02.2022
Finalistlerin İlanı 18.02.2022
Sonuçların Açıklanması 25.02.2022

Başvuru Şekli:

Tasarımlar; yarışma takviminde belirtilen tarihler arasında kadar yarisma@gazikoleji.k12.tr  e posta adresine STL formatında, EK 2’de yer alan Veli Açık Rıza Onayı, EK 3’de yer alan Veli İzin Belgesi ve EK 4’de  yer alan Muvafakatname ile EK 5’de  yer alan Başvuru Formu ile birlikte sisteme yüklenmelidir.

Ödüller:

Ortaokul LİSE
1. Kodlanabilir Drone 1. 3B Yazıcı
2. Akıllı Bileklik 2. Akıllı Bileklik
3. 3B Kalem 3. 3B Kalem

Ödüller için gerekli bütçe Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları tarafından karşılanmıştır.  Ödül kazanan katılımcılara ödülleri;  Jüri oturumundan sonra ilgili tarihte Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında yapılacak törenle takdim edilecektir.

Her katılımcıya katılım belgesi verilecektir. Katılım belgeleri dijital ortamda katılımcıların mail adreslerine gönderilecektir.

Ödüllerin Nitelikleri:

DJI Ryze Tello Edu Drone

Creality 3D Ender 3 Pro 3D Yazıcı

Xiaomi Mi Band 3 Akıllı Bileklik

3D Kalem Pen Printer

Değerlendirme:

Eserler, takvimde belirtilen tarih aralığında ilgili e-posta adresine gönderildikten sonra jüri tarafından belirlenen her kategori için 10 eser, ilgili tarihte jüri sunumlarına alınacaktır. Jüri değerlendirmelerinin ardından ilk üçe giren çalışmalar belirlenecektir.

Değerlendirme kurulu aşağıdaki gibidir.

Prof. Dr. Demet H.S.ÖZERBAŞ Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Serçin KARATAŞ Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretim Üyesi
Özgür TÜRK MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü
Dr. Öğretim Üyesi Alpaslan Durmuş Ostim Teknik Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı Öğretim Üyesi
Burcu YILMAZ MEB Bilişim Teknolojileri Öğretmeni – BTE Derneği Başkanı

Değerlendirme Ölçütleri:

Başvuru şartlarına uygun olarak gönderilmiş olan tasarımlar aşağıdaki genel başlıklar altında değerlendirmeye alınacaktır.

Sonuçların Açıklanması:          

Ön elemeye geçenler belirtilen tarihte yarisma.gazikoleji.k12.tr adresinde açıklanacaktır. Jüri oturumlarından sonra ilk üçe kalan eser aynı adreste ilgili tarihte açıklanacaktır.

Başvuru Formu  : http://yarisma.gazikoleji.k12.tr/menu/dokuman/basvuru.pdf
Veli İzin Belgesi : http://yarisma.gazikoleji.k12.tr/menu/dokuman/izin_belgesi.pdf
Açık Rıza Onayı: http://yarisma.gazikoleji.k12.tr/menu/dokuman/riza_onayi.pdf
Şartname          : http://yarisma.gazikoleji.k12.tr/menu/dokuman/sartname.pdf
Muvafakatname : http://yarisma.gazikoleji.k12.tr/menu/dokuman/muvafakatname.pdf
Kriter Üst Puan
Fikir 20
Özgünlük 20
İşlevsellik 15
Çizim ve Tasarım 15
Geliştirilebilirlik 15
Üretilebilirlik 15