Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği gönüllüleri tarafından, öğretmenler arası “Fikir Çatışması” isimli münazara etkinliği düzenlenmek istenmektedir. Bu etkinlik kapsamında alanın önemli konuları üzerinde farklı bakış açıları geliştirilmek, çözümlere katkı sağlamak, konular hakkında farkındalık yaratmak, düşünceleri paylaşmak ve öğretmenlerinin işbirliği ve iletişimini güçlendirerek mesleki gelişim fırsatı oluşturmak amaçlanmaktadır.

Bu etkinlik kapsamında üç münazara konusu belirlenmiştir.

1- Okullarda cep telefonu kullanımı yasaklanmalıdır/yasaklanmamalıdır.

2- Eğitimde dijital oyunlar kullanılmalıdır/kullanılmamalıdır.

3- Dijital dünyanın sunduğu informal ve uzaktan öğrenmeler (youtube vb.) eğitim/öğretim süreçlerini olumlu etkiler/olumsuz etkiler

Her münazara grubu için gönüllü öğretmenlerden üçer kişilik münazara ekipleri oluşturulacaktır. Öğretmenler ya da akademisyenler münazara ekiplerinde yer almak, etkinlik organizasyonunda görev almak ya da münazaraya sadece dinleyici olarak katılmak için istekte bulunabilirler.

Tek gün olarak planlanan etkinlik, öğretmenlerin kendi bulunduğu ilde organize edilecektir. Etkinlik kapsamında öğretmenlerin görevli izinli sayılması için girişimlerde bulunulacak, formda belirtiğiniz iletişim bilgileri üzerinden kesin kayıt için sizlerle tekrar iletişime geçilecektir.

Münazaracı, İzleyici ya da ilinizdeki organizasyonda görev almak isterseniz lütfen paylaşılan form ile bize ulaşın.

FİKİR ÇATIŞMASI BAŞVURU FORMU