Ulusal BÖTE Öğrenci Konseyi, Temelleri 2008 yılında atılmış ve çalışmalar sonunda 2009 yılında bazı BÖTE bölüm başkanlarının desteğiyle, BÖTE öğrencileri tarafından kurulmuş bir oluşumdur. 3 yıl boyunca gayri resmi şekilde fakat kendine ait tüzüğü ve yönetim kuruluyla resmi bir oluşum gibi çalışmalarına devam etmiştir. 2012 yılına gelindiğinde 6. Ulusal BÖTE öğrenci kurultayında gerekli görüşmeler yapılarak ve daha sonra düzenlenen genel kurul sonucunda alınan kararla Bilişim Teknolojileri Derneği’ne bağlanma kararı alınmış ve derneğin alt çalışma komisyonu olarak resmi bir nitelik kazanarak çalışmalarına daha kararlı bir şekilde devam etmektedir. Konseyin ana amacı BÖTE öğrencilerini tek çatı altında toplamak ve bölüm öğrencilerinin sorunlarını ulusal arena da duyurmak bu sorunlara çözüm önerileri üreterek gerekli mercilere iletmektir. Kuruluşundan bu yana çeşitli şekilde bölüm öğrencilerinin sesi olan konseyimiz bu faaliyetler arasında en büyüğü ve en önemlisi olarak nitelendirdiğimiz Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultaylarının sahibi ve destek sağlayıcısı olarak bu etkinliğin her sene minimum sorunla gerçekleştirilmesini sağlamakta ve bu etkinlikle her geçen sene gerek bölüm sorunları gerekse bölümün tanıtımı daha fazla kişi ve kurum tarafından duyulmaktadır.

Ulusal BÖTE Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu tamamen BÖTE öğrenci temsilcilerinden oluşmakta ve üniversite-şehir ayrımı yapmadan tüm bölümlere katılım olanağı sağlamaktadır. Yönetim kurulu ve genel başkan her sene Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultaylarında düzenlenen genel kurul oturumlarında seçimle belirlenip çalışmalarına devraldıkları yerden başlar. Konsey bünyesinde hiç kimse kar amacı gütmeden tamamen gönüllü olarak çalışmaktadır. Konsey %100 oranında BÖTE bölümlerine ulaşmış ve bu bölümlerin tamamında temsilci belirlemiş bulunmaktadır. Teknolojiyi kullanan ve bu alanda eğitim alan bir oluşum olarak iletişimlerini de çoğunlukla sanal ortam üzerinden sağlamaktadır. Bu sayede gerek mali açıdan gerekse daha fazla kişiye ulaşma anlamında çok büyük avantaj sağlamaktadır.