Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneğinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Eğitim Platformu işbirliğinde düzenlediği Dijital Oyunlar Semineri ve Çalıştayı 17 Mayıs 2022 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda gerçekleştirilmiştir. Etkinliğin açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Ömer Fatih SAYAN tarafından yapılmış, yurtdışında bulunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu video yayını ile katılımcıları selamlamıştır.

Etkinliğin sabah oturumunda gönüllü olarak etkinliğe katılan eğitimcilerin dijital oyunlar konusunda farkındalıklarını arttırmak için üç ayrı seminer düzenlenmiştir. Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Başkanı Burcu Yılmaz tarafından eğitimci bakış açısıyla dijital oyunların etkileri, TOGED (Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği) Başkan Yardımcısı Özgür Karayalçın tarafından dijital oyun geliştirme ve oyun sektörü, TESFED (Türkiye Espor Federasyonu) Espor Eğitimi Koordinatörü Hacı İhsan Sağlam tarafından espor ve espor eğitimi konulu sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirmişlerdir.

Etkinliğin öğleden sonraki oturumunda ise  iki gruba ayrılan eğitimci ve uzmanlarla dijital oyunların olumlu ve olumsuz etkileri, dijital oyun geliştirme eğitimleri ve esporlar değerlendirilmiştir.

Tüm katılımcılara ve başta BTK Başkan Yardımcımız Dr. Mustafa Küçükali olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumlara dijital oyunların giderek artan önemine dikkat çekmeye çalıştığımız bu etkinliğimize verdikleri destek için teşekkür ederiz.

Dijital Oyunlar ve Eğitim Raporu