Bilim ve Sanat Merkezlerinde Bilişim Teknolojileri Eğitimi  / Mayıs 2020

Özel Alan Standartları Görüşü / Haziran 2020

Okulda Güvenli İnternet Raporu 

Ülkemizdeki Kodlama ve Robitik Eğitimleri

Dijital Oyunlar 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı Görüşü

Mobil Öğrenme ve Eğitimde Dijital Dönüşüm 

STEM ve Disiplinlerarası İş Birliği