İçinde bulunduğumuz çağda bizleri var edecek öğrenciler yetiştirebilmemiz ve çocuklarımızı teknolojinin zararlarından koruyabilmemiz için tek şansımız EĞİTİM. Okullardaki bilişim teknolojileri sınıfları yardımlarınıza muhtaç. Destek olarak bilişim teknolojileri öğretmenlerinin öğrencilerimizin hak ettikleri eğitim ortamlarında ders işleyebilmelerini dezavantajlı okullardaki çocuklarımız için bir fırsat yaratmalarını sağlayabilirsiniz.

Temin edeceğiniz yeni araçları ve elinizdeki bilişim teknolojileri cihazlarını okullarımıza aktarmamıza yardımcı olabiliriz.

Bilgiye ulaşma, iyi bir bilişim teknolojileri eğitimi alma her çocuğun hakkı. Her çocuğa FIRSAT EŞİTLİĞİ…

BU ETKİNLİK KAPSAMINDA DERNEK YARDIMLARIN OKULLARA YAPILMASINA ARACILIK ETMEKTEDİR.

Twitter

#BTEileFirsatOl

@BTEileFirsatOl

@btedernegi

 

Bilişim teknolojileri sınıflarımıza araç ve malzeme sağlayın

Destekten yararlanmak için başvurun