Biz Kimiz?

BTE Derneği, BT derslerinin haftalık ders çizelgelerinden kaldırılması ile başlayan süreçte, alana gereken önemin verilmesinin memleket meselesi olduğu bilincini taşıyan, gönüllü çalışmanın önemine vakıf bir grup eğitimci tarafından Ankara Merkezli olarak kurulmuştur. Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin, bu alanda çalışan akademisyenlerin, eğitim fakültesi öğrencilerinin, eğitim ve bilişim sektöründe çalışan kişilerin üye olduğu bir sivil toplum kuruluşudur. 550 üyesi, 4 il temsilciliği, 20 il koordinatörü, bünyesinde kurduğu çalışma ekipleri ve etki alanındaki 5000 BT eğitimcisi ile çalışmalarını gönüllülük esasıyla yürütür.

Vizyon

Eğitimde dijital dönüşümün sağlanması, okul içi ve okul dışı eğitim ortamlarının teknoloji ile güçlendirilmesi, bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, eğitimciler başta olmak üzere tüm bireylerin çağın gerektirdiği bilgi ve beceri ile donatılması, bunların sağlanması için BTE eğitiminin ve eğitimcilerinin niteliklerinin dünyanın önde gelen ülkelerin seviyesine çekilmesi

Misyon

Eğitimde dijital dönüşümün sağlanması, okul içi ve okul dışı eğitim ortamlarının teknoloji ile güçlendirilmesi, bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, eğitimciler başta olmak üzere tüm bireylerin çağın gerektirdiği bilgi ve beceri ile donatılması için, Bilişim Teknolojileri Eğitimi, eğitimde teknoloji kullanımı ve eğitim teknolojileri alanlarında ihtiyaç duyulan çalışmaları ortaya koymaktır.