Ulusal Zümreye katılacak üyelerimizin gündem maddelerine ilişkin görüşlerini…