• Bilişim Teknolojileri Derneği
  • Bilişim Teknolojileri Derneği
  • Bilişim Teknolojileri Derneği
  • Bilişim Teknolojileri Derneği

Sanal Dünyadan Gerçek Yaşama…


Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği; eğitimcileri bir araya toplamak, eğitimcilerin işbirliğini, iletişimini, mesleki dayanışmasını, birlik ve beraberliğini sağlamak, bilimsel, mesleki, kültürel ve toplumsal yönlerden gelişmelerine yardımcı olmak; buna yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar gerçekleştirmek, toplumun bilişim alanındaki gereksinimlerini saptamak, bu gereksinimlerin karşılanmasına, bilişim eğitiminin ve bilişim teknolojilerinin eğitimdeki yerinin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için bilimsel çalışmalar yapmak ve bu alanda yapılan çalışmalara destek sağlamak, bilişim teknolojileri eğitiminin kalitesinin ve bilişim teknolojilerinin etkili kullanımının arttırılmasına yardımcı olmak, dünyadaki yeniliklere göre geliştirilmesine, ülkemiz şartlarına uyarlanmasına ve mevcut eğitim ortamlarının ve araçlarının iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak, sorunlara çözüm önerileri getirmek, gereksinim duyulan rehberlik ve eğitim hizmetlerini sağlamak, gelişmeleri takip etmek ve bu teknolojilerin örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yaygınlaştırılmasına yönelik öneriler getirmek, eğitimde kullanılan bilişim teknolojilerinin etkililiğinin değerlendirilmesine ve arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak gibi amaçlarla kurulmuştur.


Ankara merkezli olan sivil toplum kuruluşumuzun 54 ayrı ilimizden Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, bölüm akademisyeni ve üniversite öğrencisi üyesi bulunur.İletişim Adresimiz

  • Adres: Cinnah Caddesi Vali Dr. Reşit Sokak 5/7 Çankaya/ANKARA

  • Tel: +09 0505 674 62 67

  • Email: bilgi@bte.org.tr

Bize Yazın